STYRELSENS PRESENTATION

Från vänster: Frida Gyllenberg, Ulf Ivarsson, Pia Lehtinen (avgått), Tinka Ullbro, Annika Sylvin-Reuter, Kajsa Backas-Heikkilä (avgått) och Linn Hongell. Jörgen Westerling fattas på bilden.

1) Namn: Linn Hongell

2) Post i styrelsen: Ordförande

3) Barn på vilka klasser: 7

4) Bästa skolminne: Några riktigt inspirerande lärare

5) Fortsätt meningen: ”Norsens Hem och Skola är" en härlig möjlighet att knyta samman skolan och hemmen.

- - -

1) Namn: Annika Sylvin-Reuter

2) Post i styrelsen: kontktperson för elevkåren
Jag kom med i styrelsen igen fast jag beslutat mig för att inte fortsätta mer. Det var för många bra och driftiga typer med i buketten för att tacka nej :)

3) Barn på vilka klasser: ett barn på klass 8

4) Bästa skolminne: att hänga med mina kompisar på rasterna och hoppa twist och spela boboll. 

5) Fortsätt meningen: ”Norsens Hem och Skola är" ett härligt forum där olika frågor kring barnen och deras trivsel i skolan dryftas. En unik möjlighet att få insyn i skolans verksamhet. Känns meningsfullt och roligt och ju fler som engagerar sig i hem och skola desto roligare blir det och inte betungande alls! 

- - -

1) Namn: Jörgen Westerling

2) Post i styrelsen: Kassör

3) Barn på vilka klasser: 7 och 9

4) Bästa skolminne: Guld i stafettkarnevalens masstafett på nian

5) Fortsätt meningen: ”Norsens Hem och Skola är" super!

- - -

1) Namn: Ulf Ivarsson

2) Post i styrelsen: Evenemangsansvarig

3) Barn på vilka klasser: 7

4) Bästa skolminne: Hemkunskapen var alltid rolig. Och stadsdelsbiblioteket låg granne med högstadieskolan vilket var perfekt

5) Fortsätt meningen: ”Norsens Hem och Skola är" en kraft att räkna med

- - -

1) Namn: Tinka Ullbro

2) Post i styrelsen: Stipendieansvarig

3) Barn på vilka klasser: Barn på åk 7 och åk 8

4) Bästa skolminne: Bästa skolminnet måste nog vara alla Stafettkarnevaler och sen julfesterna, de var så stämningsfulla

5) Fortsätt meningen: ”Norsens Hem och Skola är" en möjlighet att erbjuda allt det extra som hjälper till att göra skoltiden minnesvärd för alla elever

- - -

1) Namn: Frida Gyllenberg

2) Post i styrelsen: Sekreterare

3) Barn på vilka klasser: årskurs 7

4) Bästa skolminne: Då vi ordnade en välgörenhetskonsert till förmån för barnen i Kosovo under kriget där

5) Fortsätt meningen: ”Norsens Hem och Skola är" ett trevligt sätt att lära känna andra föräldrar!

- - -