Varför finns Norsens Hem och Skola?

Norsens Hem och Skola-förening är ett forum för samarbete mellan lärare, elever och vårdnadshavare. Norsens HoS verkar för att öka trivseln i skolan och för att främja samverkan mellan skolan och det omgivande samhället.

 

Norsens Hem och Skola vill dra sitt strå till stacken för att den "nya Norsen" skall vara den bästa tänkbara skolan för eleverna, en skola som får kraft ur traditionerna, lever i nuet och ger eleverna kunskaper och färdigheter för framtiden. Vi fungerar i nära samarbete med Hem och Skola-föreningarna vid Cygnaeusenheten och Kronohagenenheten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norsens Hem och Skola är en registrerad förening. Vårdnadshavare till elever i skolan är varmt välkomna att ansluta sig och därmed få rösträtt på föreningens årsmöten, men man behöver inte vara medlem för att hjälpa till med praktiska insatser. Föreningen är medlem i det nationella förbundet Hem och Skola.