Föreningsmöte för Norsens förening Hem och skola rf

Dag: Torsdag 6.10.2022

Tid: Kl. 18:00

Plats: Grundskolan Norsens enhet

 

AGENDA

 

1. Öppnande av mötet

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet samt två protokolljusterare och två rösträknare.

3. Konstaterande av mötets lagenlighet och beslutförhet

4. Bokslut, verksamhetsberättelse och verksamhetsgranskarnas berättelse

5. Fastställande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och övriga redovisningsskyldiga

6. Fastställande av verksamhetsplan, budget och medlemsavgift för verksamhetsåret

7. Val av föreningens ordförande för verksamhetsåret

9. Val av övriga styrelsemedlemmar

10. Val av två verksamhetsgranskare för det löpande verksamhetsåret

11. Övriga ärenden

12. Avslutande av mötet

Varmt välkommen på möte! Har du frågor, eller intresse av att vara med i styrelsen? Kontakta oss på norsenshemochskola@gmail.com

 

Nu har vår Hem och Skola ett eget Mobile Pay-nummer!

Norsens Hem och Skola r.f. samlar in en medlemsavgift på 15 euro/familj. Passa på att betala klubbar, medlemsavgiften etc. Numret är 50012, lätt som en plätt! Skriv i meddelanderutan namnet på eleven vars förälder du är.

Du kan även betala in summan på vårt konto: Aktia FI58 4055 0016 8862 40. Skriv i meddelanderutan namnet på eleven vars förälder du är.

Välkommen till ett nytt läsår!

Här följer en hälsning från vår styrelse!

NO FOMO

Vi har en ny Facebook-sida! Följ och gilla den så hålls uppdaterad! 

https://www.facebook.com/Norsenshemochskola