På årsmötet 2.10.2023 väljs en ny styrelse som ansvarar för föreningens verksamhet. Vår uppgift är att planera och koordinera aktiviteter samt att sköta nödvändig byråkrati, men föreningen kan blomstra bara om det finns andra volontärer som vill hjälpa till. Tveka inte att ta kontakt om du har förslag till aktiviteter eller om du kan bidra med tid, kunnande eller andra resurser!

Styrelsen läsåret 2023-2024

Ordförande: Linn Hongell 

Kassör: Jörgen Westerling

Stipendieansvarig: Tinka Ullbro

Elevkårsansvarig: Annika Sylvin-Reuter 

Sekreterare: Frida Gyllenberg och Johanna Berlin 

Evenemangsansvarig: Ulf Ivarsson 

Lärarrepresentant: Heidi Linko 

Kommunikation och social media: Anna Bargum

Kommunikation: Birgitta Langenskiöld 

 

Föreningen har en epostadress:

norsenshemochskola@gmail.com

OBS! Vi kan tyvärr inte lova att vi hinner kolla meddelanden varje dag! I brådskande ärenden, kontakta styrelsemedlemmar personligen.