På årsmötet 18.10.2021 valdes en styrelse som ansvarar för föreningens verksamhet. Vår uppgift är att planera och koordinera aktiviteter samt att sköta nödvändig byråkrati, men föreningen kan blomstra bara om det finns andra volontärer som vill hjälpa till. Tveka inte att ta kontakt om du har förslag till aktiviteter eller om du kan bidra med tid, kunnande eller andra resurser!

Styrelsen läsåret 2021-2022

Caroline Grotenfelt-Fyhr, ordförande

Jörgen Westerling, kassör

Nora Grotenfelt, viceordförande och stipendieansvarig

Annika Sylvin-Reuter, kontakt till elevkåren

Maria von Bonsdorff-Hermunen, sekreterare

Pia Lehtinen, informatör & kontakt till klassföräldrar

Linn Hongell, evenemangsansvarig

Kajsa Backas-Heikkilä, evenemangsansvarig

Kristian Westman, lärarrepresentant

 

Föreningen har en epostadress:

norsenshemochskola@gmail.com

OBS! Vi kan tyvärr inte lova att vi hinner kolla meddelanden varje dag! I brådskande ärenden, kontakta styrelsemedlemmar personligen.