På årsmötet 30.9.2019 valdes en styrelse som ansvarar för föreningens verksamhet. Vår uppgift är att planera och koordinera aktiviteter samt att sköta nödvändig byråkrati, men föreningen kan blomstra bara om det finns andra volontärer som vill hjälpa till. Tveka inte att ta kontakt om du har förslag till aktiviteter eller om du kan bidra med tid, kunnande eller andra resurser!

Styrelsen läsåret 2019-2020

Caroline Grotenfelt-Fyhr, ordförande

Jörgen Westerling

Nora Grotenfelt

Annika Sylvin-Reuter

Maria von Bonsdorff-Hermunen

Pia Lehtinen

Maria Carlsson

Isabelle Silin

Pamela Lindebäck

 

Föreningen har en epostadress:

norsenshemochskola@gmail.com

OBS! Vi kan tyvärr inte lova att vi hinner kolla meddelanden varje dag! I brådskande ärenden, kontakta styrelsemedlemmar personligen.