Kurs för föräldrar: Välbefinnande i familjen

15.09.2021 kl. 14:03
Alla föräldrar upplever utmaningar i vardagen. Ibland är det bra att stanna upp och reflektera över hurdan förälder man själv vill vara. Det finns sätt att öka den egna känslan av tillräcklighet och möjlighet att påverka hela familjens välbefinnande.

Nu erbjuder Förbundet Hem och Skola möjligheten att ta del av en kurshelhet på åtta kurskvällar som ger föräldrar verktyg för vardagslivet. Kursen leds av sakkunniga i positiv psykologi under oktober 2021– februari 2022

För vem?
För alla föräldrar, men vi önskar du har åtminstone ett barn i grundskoleåldern. Vi hoppas att du kan delta i hela kurshelheten och är införstådd med att göra övningar och uppgifter mellan kursgångerna för att testa på och förankra metoderna i vardagslivet.

Hur och när?
Kursen ”Välbefinnande i familjen” ordnas i centrala Helsingfors. Kurshelheten består av åtta kurskvällar, varav fyra ordnas under höstterminen och fyra under vårterminen.

Varje kurskväll är två timmar kl. 18-20. Diskussionerna hålls inom den egna gruppen och bygger långt på kamratstöd som föräldrar kan ge varandra.

I samband med träffen bjuds deltagarna på en kvällsbit. Barnvakt kan arrangeras ifall det finns behov, meddela om det på förhand.

Kurskvällarna i Helsingfors:
G18, Georgsgatan 18.
Hösten: 9.11, 23.11, 7.12 och 14.12
Våren: 11.1, 25.1, 1.2 och 16.2.

Kursledare
Kursupplägget har planerats av neuropsykolog, psykoterapeut Åse Fagerlund. Hon leder kursen i Helsingfors tillsammans med forskare Nina Hongell-Ekholm.

Anmälningar
Det finns begränsat med platser på kurserna och de fylls i anmälningsordning. Förhoppningen är att du kan delta i samtliga kurskvällar. Kursen är kostnadsfri för deltagarna.

Anmälningen till kursen i Helsingfors:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=NH6fUANeZ0e8MH9bZ07n3IsxNwkHcktKvsu2m9uR7gpURVJaUExQREZFSTBHMVVTVkpSTlk3RzlQMC4u

Sista anmälningsdag:  6.10

Mera information:
Tove Lindqvist, Administrativ assistent på Förbundet Hem och Skola
tove@hemochskola.fi, tfn 050-475 14 20.

 

Pia Lehtinen