Enkät till vårdnadshavare i Norsen-enheten

I vår skola verkar Norsens Hem och Skola rf. Nu vill vi i föreningens styrelse gärna höra era åsikter om hurdan verksamhet föreningen borde ha, som stöd för utformande av vår verksamhetsplan. Vi önskar att ni tar er några minuter för att fylla i detta korta frågeformulär.

Vi lottar ut tre presentkorgar bland alla deltagare, så skriv ditt namn och email ifall du vill delta i lotteriet! Svara senast 31.10.

1. Vad tycker du att föräldraföreningens viktigaste syfte är? Rangordna följande alternativ, så att 1 står för det som är minst viktig och 5 står för det viktigaste.
2. Hurdan verksamhet skulle du som förälder vara intresserad av att delta i? Kryssa för den verksamhet som intresserar dig. Du kan välja flera alternativ och gärna även ge egna idéer.
3. Egna idéer, åsikter och synpunkter om föräldraföreningens verksamhet
4. Vill du vara med och planera och/eller genomföra verksamhet i föräldraföreningen? Vi tar gärna emot all typ av hjälp - allt från styrelsearbete till tillfällig hjälp under evenemang ed. Skriv in ditt namn och kontaktuppgifter här! Uppgifterna används endast för detta ändamål.
Ja, jag vill delta i utlottningen av tre presentkorgar!
Vinnarna kontaktas personligen. Uppgifterna används endast för detta ändamål.
Skriv siffran 7 med bokstäver: